28 ianuarie 2013
AMD

Asociaţia Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare

Contact:

Biserica “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”

Adresa: Loc Satu Mare, Cap Pod Golescu, Jud Satu Mare

E-mail: amd_satumare@yahoo.ro, Website: www.amd-sm.ro

Blogul destinat copiilor asistaţi: http://sufleteimaculate.blogspot.com

Pr. Tiberiu Vălean – 0749245274
Pr. Lucian Tompos – 0740030595
Marinela Gliga – 0740799622
Sorina Calborean – 0744217300
Irina Rus – 0752053488
Corina Stanciu – 0741104450

Prezentare:

Asociaţia Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului  a fost înfiinţată la Satu Mare din iniţiativa părintelui Tiberiu Vălean şi funcţionează cu sprijinul unui puternic colectiv dedicat ajutorării persoanelor defavorizate. Printre scopurile Asociaţiei AMD enumerăm: asigurarea hranei calde de trei ori pe săptămână pentru un grup de aproximativ o sută de săraci apartinând diverselor confesiuni religioase cu sprijinul enoriaşilor din protopopiat, ajutorarea lor cu îmbracăminte şi încălţăminte de sezon, activităţi cu copiii proveniţi din aceste familii pentru integrare în societate şi prevenirea abandonului şcolar, ajutorarea cu bani, alimente, haine, mobilier, electrocasnice a familiilor monoparentale sau cu multi copiii defavorizate social, angrenarea copiilor şi adolescenţilor în programe sociale (catehizare, ateliere de creaţie, voluntariat, excursii, pelerinaje) specifice vârstei, şi nu în ultimul rând, ca un proiect de viitor: Centrul Social Sfânta Tatiana. Este un proiect ambiţios, fundamentat pe cesionarea de către primărie pentru 30 de ani a unei foste centrale termice din Micro 15, care va fi renovată si reorganizată ca şi centru de zi pentru copii şi adolescenţi, dar şi pentru familii aflate în situaţii materiale disperate, rămase temporar fără adăpost.

Avantaje:

Persoanele şi familiile defavorizate sunt susţinute material cu bani, hrană, haine şi cele necesare vieţii, în măsura posibilităţilor, din donaţiile primite pentru cei nevoiaşi de la oamenii de suflet din oraş. Copiii sunt susţinuţi să continue şcoala prin supravegherea dupa ore, în lupta cu abandonul şcolar, iar tinerii sunt încurajaţi să participe activ la servicii de voluntariat specifice.

Necesităţi:

- aşteptăm persoane care să se înscrie în programul de asigurare a mesei calde la masa săracilor

- donaţii constând în bani, haine, pantofi, alimente, mobilier, electrocasnice sau orice alte obiecte nefolositoare donatorilor, care în schimb pot fi trebuincioase familiilor defavorizate

- voluntariat pentru colectarea de donaţii, realizarea de cazuri sociale, distribuirea de donaţii dar şi pentru integrarea copiilor şi adolescenţilor în acţiunile sociale ale asociaţiei

- servicii de renovare şi compartimentare a viitorului Centru Social Sfânta Tatiana(zidari, zugravi, instalatori, electricieni, etc.)

- donaţii în bani pentru începerea renovării Centrului Social Sfânta Tatiana aici: http://amd-sm.ro/donatii/

- locuri de muncă pentru angajarea persoanelor defavorizate

- organizarea de activităţi de recreere cu sprijinul unor firme de specialitate

13 ianuarie 2013
FARA

Fundaţia FARA România – Filiala Foyer Satu Mare

Contact:

Loc. Satu Mare, Str. Păpădiei Nr. 4, Jud. Satu Mare, Tel: 0261-764160, E-mail: frctfoyer@yahoo.com, Website: http://frctfoyer.webs.com/

Prezentare:

Fundaţia Foyer Satu Mare  a fost înfiinţată în 10 septembrie 2002 şi este unica de acest fel în municipiul Satu Mare. Ea are ca obiect de activitate asigurarea de adăpost, consiliere şi suport material pentru tinerii în situaţie de risc din România, cu vârste cuprinse între 18-26 ani, proveniţi în mare parte din centre de plasament sau familii dezorganizate cu o situaţie materială precară, marginalizati socio-economic. Scopul fundaţiei este includerea acestor tineri într-un program de reintegrare în societate prin consiliere şi suport în obţinerea şi păstrarea unui loc de munca, cursuri de pregătire profesională şi non-formală incluzând deprinderile de viaţă, concomitent cu asigurarea de adăpost şi hrană pe toată durata de doi ani a programului.

Avantaje:

Tinerii au şansa de a se integra în societate şi de a învăţa să se descurce singuri la sfârşitul programului. Prin includerea în program sunt cazaţi şi hraniţi gratuit, li se întocmesc acte de identitate, sunt educaţi la standardele unui nivel de trai normal, li se oferă şansa pregătirii profesionale prin participarea la cursuri de specialitate, sunt incluşi în activităţi sociale, participă la evenimente, li se caută proactiv un loc de muncă. Pe scurt, sunt învăţaţi să trăiască o viaţă normală la părăsirea centrului Foyer.


Necesităţi:

- calculatoare pentru dotarea sălii de activităţi pedagogice

- videoproiector pentru cursuri

- mobilier (dulapuri, noptiere, cuiere) pentru dotarea dormitoarelor

- voluntariat pentru asigurarea procesului de instruire tehnico-profesională (profesori)

- servicii de întreţinere a centrului (electrician, inginer informatică, instalator, zugrav, etc.)

- asigurarea de practică la firme de specialitate pentru deprinderea unei meserii

- locuri de munca pentru angajarea tinerilor dupa calificarea profesională

- organizarea de evenimente şi activităţi sociale în centru şi în afara lui

- organizarea de activităti sportive si de recreere cu sprijimul unor firme de specialitate